background-image

Uslovi korišćenja

Član 1 - Uvod

Sajt www.play-nekretnine.rs je vlasništvo kompanije ns group d.o.o. Novi Sad. Za vreme korištenja sajta play-nekretnine.rs, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Play-nekretnine zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 - Upotreba i zaštita podataka

Play-nekretnine se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajtawww.play-nekretnine.rs, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. play-nekretnine.rs čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak,Play-nekretnine ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta www.play-nekretnine.rs, doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta www.play-nekretnine.rs saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Član 3 - Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu www.play-nekretnine.rs su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt www.play-nekretnine.rs uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu Play te dozvolu davaoca usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta www.play-nekretnine.rs , postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

Play nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati.

Član 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta www.play-nekretnine.rs je privilegija a ne pravo. Play zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta www.play-nekretnine.rs iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg Play smatra odgovarajućim. Play zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajtwww.play-nekretnine.rs, a naročito u smislu: · kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu www.play-nekretnine.rs i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja

Član 5 - Garancija

Play ne garantuju:
  • Tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
  • Nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost
  • Da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • Da će treća strana legalno koristiti stranice www.play-nekretnine.rs celo vreme

Član 6 - Odgovornost

Play, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
  • Korišćenja sajta www.play-nekretnine.rs
  • Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta www.play-nekretnine.rs
  • Informacija na sajtu www.play-nekretnine.rs
  • Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu www.play-nekretnine.rs
  • Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe sajta www.play-nekretnine.rs


Sajt www.play-nekretnine.rs ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtomwww.play-nekretnine.rs , niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.

Play može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta www.play-nekretnine.rs na taj način. Sajtwww.play-nekretnine.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Član 7 - Sudska nadležnost Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu. Ns-group d.o.o. Novi Sad. zadržava pravo izmene sadržaja na web straniciwww.play-nekretnine.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Korištenjem sajta www.play-nekretnine.rs korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajtawww.play-nekretnine.rs i da ih u celosti prihvata.

Član 7 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu.

Ns-group d.o.o. Novi Sad. zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.play-nekretnine.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korištenjem sajta www.play-nekretnine.rs korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajtawww.play-nekretnine.rs i da ih u celosti prihvata.